Automationsplanering

Vi erbjuder tjänster och lösningar för planering och genomförande av aktuatorer, maskiner och processer samt val, programmering och ibruktagning av PLC.
Mest bekanta är Omrons, ABBs, Siemens och Wagos produkter.

Våra tjänster kan innehålla ansvar för hela projekt men också delar av större projekt.

 

Industri-, process- och maskinautomation

 • Automation- och instrumentplanering
 • Genomförande
 • Ibruktagning
 • Programmering av fjärrstyrning
 • Logikprogrammering

 

 

Båt- och fartygsindustrin

 • Automationsplanering
 • Instrumentplanering
   

Små- och medelstora industrin, SCADA-system

 • Planering
 • Genomförande
 • Ibruktagning

 

Ta kontakt så berättar vi gärna mera.

Markus Löfbacka
förnamn.efternamn@eleca.fi
+358 50 514 6665