Energi

Vi erbjuder tjänster för hög-, mellan- och lågspänningssidan inom elproduktion, elöverföring och eldistribution åt våra kunder i Finland, Sverige och Norge. 

Vår professionella personal utför förutom planeringstjänster även ibruktagning, skyddsreläprogrammering och -testning.

När det gäller eldistribution och -överföring har vi också erfarenhet av el- och transformatorstationer samt fjärrstyrning och SCADA-system.

 

Ta kontakt så berättar vi gärna mera.

Markus Löfbacka
förnamn.efternamn@eleca.fi
+358 50 514 6665