Produkter och tjänster

Elplanering

Vi erbjuder tjänster inom låg-, mellan- och högspänningssidan både för industrin och eldistribution.

Våra tjänster kan innehålla ansvar för hela projekt men också delar av större projekt.

Exempel: Elplanering, installationsövervakning, förnyande och planering av mellan- och högspänningsställverk, val av komponenter, testning, planering av jordfelskompensering, planering av kretsscheman, lås- och skyddskretsar, konfigurering av skyddsrelän, fjärrstyrning, central- och installationsoffertförfrågningar, planering av huvudcentraler och kabelhyllor etc. 

 

Industri- och processelektrifiering

 • Elplanering
 • Instrumentplanering
 • Testning
 • Små ex/atex lösningar
 • Belysnings- och kabelhyllsplanering
   

Industri och eldistribution, mellan- och högspänningssidan 

 • Planering
 • Testning
 • Ibruktagning
 • Fjärrstyrning
 • Skyddsreläprogrammering och -testning
   

Båt och fartygsindustrin

 • Elplanering
 • Instrumentplanering
   

Planering utfört med Alma system

 • Lång erfarenhet från processindustrin

 

 

Automationsplanering

Vi erbjuder tjänster och lösningar för planering och genomförande av aktuatorer, maskiner och processer samt val, programmering och ibruktagning av PLC.
Mest bekanta är Omrons, ABBs, Siemens och Wagos produkter.

Våra tjänster kan innehålla ansvar för hela projekt men också delar av större projekt.

Industri-, process- och maskinautomation

 • Automation- och instrumentplanering
 • Genomförande
 • Ibruktagning
 • Programmering av fjärrstyrning
 • Logikprogrammering

 

Båt- och fartygsindustrin

 • Automationsplanering
 • Instrumentplanering
   

Små- och medelstora industrin, SCADA-system

 • Planering
 • Genomförande
 • Ibruktagning
   
Ta kontakt så berättar vi gärna mera.

Markus Löfbacka
förnamn.efternamn@eleca.fi
+358 50 514 6665